Lekcja 6 – Jak Zablokować Komórkę w Excelu. Znak $ w Formułach

Czy wiesz, jak zablokować komórkę w Excelu, aby wyznaczony zakres danych był prawidłowy nawet po przekopiowaniu (przeciągnięciu) formuły? W tym celu wykorzystuje się odwołania bezwzględne, o których więcej dowiesz się z tego poradnika. Omówię w nim także odwołania względne oraz inne podstawowe funkcje programu Excel, takie jak suma, średnia, max, min i ile.liczb.

Słaba jakość filmu ? Wybierz Ustawienia “koło zębate” i ustaw rozdzielczość 1080p (HD)

  1. Jak zablokować komórkę w Excelu, czyli czym są odwołania względne i bezwzględne
  2. Zablokowanie komórki w Excelu na przykładzie zmiany waluty z dolara na złotówki
  3. Przykład jak zablokować komórkę w Excelu tylko dla wiersza lub tylko dla kolumny 

Jak zablokować komórkę w Excelu, czyli czym są odwołania względne i bezwzględne?

W Excelu odwołania względne i bezwzględne odnoszą się do sposobu, w jaki formuła reaguje na przemieszczenie lub skopiowanie do innej komórki.

W przypadku odwołań względnych formuła dostosowuje się do nowej lokalizacji. Na przykład, jeśli formuła znajdująca się w komórce F6 zawiera mnożenie wartości z komórek D6 i E6

=D6*E6

, to przekopiowanie tej formuły o jedną komórkę w dół do komórki F7 spowoduje, że formuła zmieni odwołanie do komórek na D7*E7

=D7*E7

Z kolei w odwołaniach bezwzględnych, formuła zachowuje stałe odwołanie do określonej komórki, niezależnie od lokalizacji, do której kopiujemy formułę. Na przykład, jeśli formuła znajdująca się w komórce F6 zawiera formułę mnożenia wartości z komórek D6 i E6, ale chcielibyśmy zablokować komórkę E6, aby nie zmieniało się jej położenie, powinniśmy zablokować odwołanie do tej komórki, stosując znak $ przed literą i numerem komórki tj. $E$6 wtedy formuła przybierze postać.

=D6*$E$6

, po przekopiowaniu (przeciągnięciu) takiej formuły o jedną komórkę w dół do komórki F7 spowoduje, że formuła zmieni odwołanie tylko do pierwszej komórki a druga pozostanie bez zmian

=D7*$E$6

W tym miejscu warto zaznaczyć, że mam możliwość zablokowania komórki w 3 wersjach.

  1. Zablokowanie komórki w wierszu i kolumnie $E$6
  2. Zablokowanie komórki tylko w wierszu E$6 (odwołanie do kolumny komórki jest odblokowane)
  3. Zablokowanie komórki tylko w kolumnie $E6 (odwołanie wiersza komórki jest odblokowane)

Powyższa wiedza jest absolutną podstawą pracy w Excelu. Przejdźmy zatem do przykładów, aby zobaczyć, dlaczego jest to bardzo istotna wiedza.

Zablokowanie komórki w Excelu na przykładzie zmiany waluty z dolara na złotówki.

W tym przykładzie będziemy chcieli obliczyć wartość produktów o nazwach zawartych w kolumnie C w przeliczeniu na złotówki a ich wartość wprowadzić w kolumnie G (wartość w zł). Oczywiście do obliczenia tego zadania będziemy potrzebować ilości produktów z kolumny D i ceny jednostkowej w dolarze z kolumny E oraz kursu waluty, który wprowadzimy w dalszej części poradnika.

Jak Zablokować Komórkę w Excelu - 1

Zacznijmy od wymnożenia ilości x cena jednostkowa.

Jak Zablokować Komórkę w Excelu - 2

Ten zabieg wykonujemy dla wszystkich pozycji. Następnie poniżej wyniku wprowadzimy sumę.

Kurs Excel

Chcesz dobrze nauczyć się Excela ? Nie trać więcej czasu na rzeczy które możesz wykonać jednym kliknięciem. Prawie 10 godzin praktycznej wiedzy, w której przedstawiam najprzydatniejsze możliwości Excela. Wszystkie 72 lekcje wideo oparte są na przykładach podsumowanych w ebooku. Dodatkowo 62 zadania do samodzielnego wykonania.

kurs excel logo

3 Metody sumowania wartości komórek

Zsumowanie wartości poszczególnych komórek można wykonać co najmniej na 3 sposoby:

  1. pierwszym z nich jest ręczne dodanie wszystkich sumowanych komórek, stosując znak +, jak poniżej:
Jak Zablokować Komórkę w Excelu - 3

2. Drugim sposobem na zsumowanie wartości poszczególnych komórek jest zastosowanie funkcji SUMA().

Funkcja SUMA dodaje wartości. Możesz dodawać pojedyncze wartości, odwołania do komórek lub zakresów lub połączenie tych wszystkich trzech typów wyrażeń. Przykład zastosowania tej funkcji znajduje się poniżej:

Jak Zablokować Komórkę w Excelu - 4

3. Najszybszym sposobem na zsumowanie komórek, jest jednak skorzystanie z funkcji Autosumowanie.

Aby skorzystać z Autosumowania:

  • kliknij w komórkę, w której ma pojawić się wynik sumowania. Powinna być to komórka bezpośrednio pod lub obok wartości do zsumowania.
  • Następnie przejdź do karty Narzędzia główne > Edytowanie >Autosumowanie
Jak Zablokować Komórkę w Excelu - 5
  • Po kliknięciu Autosumowanie Excel automatycznie wprowadzi funkcję SUMA() dla zakresu danych, który będzie inteligentnie zaznaczony przez Excel. Taki zakres danych do sumowania można w każdym momencie zmienić.
Jak Zablokować Komórkę w Excelu - 6

Jeśli jesteś osobą początkującą, powinieneś poznać również kilka funkcji, których użycie jest bardzo podobne do funkcji SUMA() argumentem tych funkcji jest zakres danych, są to funkcje: ŚREDNIA() do obliczenia średniej arytmetycznej; MAX() do znalezienia największej wartości z zakresu danych MIN() do znalezienia najmniejszej wartości z zakresu danych LIE.LICZB() zlicza ilość komórek w zakresie, które zawierają liczby

Przeliczenie wartości poprzez zablokowanie komórki z kursem dolara

Poniżej sumy wprowadzamy aktualny kurs dolara = 4,1 i wymnażamy sumę wartości razy kurs, dzięki czemu otrzymujemy:

Jak Zablokować Komórkę w Excelu - 7

Sumę w zł równą 15.500 x 4,1 = 63.550 zł

Teraz przystępujemy do obliczenia wartości w zł dla każdej pozycji. Zablokujemy odwołanie do komórki F15 – czerwone zaznaczenie (w której znajduje się kurs walut) za pomocą znaku $ przed literą i numerem wiersza komórki, a przykładowa formuła wygląda jak poniżej. Przekopiowanie komórek dla wszystkich pozycji w kolumnie spowoduje przeliczenie wartości na zł.

Jak Zablokować Komórkę w Excelu - 8

Ostatecznie suma wartości dla kolumny Wartość w zł wynosi 63.550 zł. Widzimy, że wartość jest identyczna z tą jaką uzyskaliśmy w kolumnie podsumowania wartości w $.

Jak Zablokować Komórkę w Excelu - 9

Po obliczeniu wartości w złotówkach na podobnej zasadzie obliczmy przychód. Przy założeniu, że marża sklepu wynosi 20% dla wszystkich produktów, formuła będzie się przedstawiała jak poniżej:

Jak Zablokować Komórkę w Excelu - 10

Na koniec obliczymy dochód poprzez odjęcie przychodu od kosztów

Jak Zablokować Komórkę w Excelu - 11

 i otrzymamy tabelę jak poniżej

Jak Zablokować Komórkę w Excelu - 12

Przykład jak zablokować komórkę w Excelu tylko dla wiersza lub tylko dla kolumny

Odwołanie bezwzględne umożliwia całkowite zablokowanie komórki lub zablokowanie jej wyłącznie dla wiersza lub kolumny.

Aby zablokować komórkę wyłącznie dla kolumny – w formule symbol $ powinien znajdować się jedynie przed jej oznaczeniem literowym kolumny np. $D6. Natomiast jeśli chcielibyśmy zablokować kopiowanie komórki tylko dla wiersza znak $ powinien znajdować się tylko przed oznaczeniem cyfry komórki np. D$6

Najlepszym przykładem, aby wytłumaczyć zasadę blokowania komórek tylko w wierszu/kolumnie jest tablica mnożenia wartości zakupu przez różne wartości kursów walut

Jak Zablokować Komórkę w Excelu - 13

Formuła w tym przypadku powinna wymnażać wartość zakupu (komórka niebieska D6) przez kurs dolara (komórka czerwona E5)

Jak Zablokować Komórkę w Excelu - 14

Ale aby móc przekopiować tę formułę zarówno dla wierszy jak i kolumn musimy zablokować odwołanie do komórek:

– dla niebieskiej zablokować ją w kolumnie, czyli $D6 (i dopuścić zmianę odwołania w wierszu)

– dla czerwonej zablokować ją w wierszu, czyli E$5 (i dopuścić zmianę odwołania w kolumnie)

Jak Zablokować Komórkę w Excelu - 15

Dzięki takiemu zabiegowi możemy przekopiować tę formułę dla wszystkich komórek i otrzymać prawidłowe wyniki mnożenia

Jak Zablokować Komórkę w Excelu - 16

Kurs Excel

Chcesz dobrze nauczyć się Excela ? Nie trać więcej czasu na rzeczy które możesz wykonać jednym kliknięciem. Prawie 10 godzin praktycznej wiedzy, w której przedstawiam najprzydatniejsze możliwości Excela. Wszystkie 72 lekcje wideo oparte są na przykładach podsumowanych w ebooku. Dodatkowo 62 zadania do samodzielnego wykonania.

kurs excel logo

Podobne wpisy