FORMATOWANIE DANYCH

Niestandardowe Formatowanie Komórek Excel

Niestandardowe Formatowanie Komórek Excel

Formatowanie komórek Excela w trybie niestandardowym jest sposobem wyświetlana danych w komórce, natomiast niekoniecznie jest wartością tej komórki.
Wartość komórki zawsze wyświetlona będzie w pasku formuły natomiast sposób jej wyświetlenia może być bardzo różny na przykład liczbę 44800,5 możemy wyświetlić jako liczbę całkowitą, liczbę z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, wprowadzić separator tysiąca, wyświetlić tą liczbę jako datę, zmienić jej domyślny kolor dla wartości dodatniej inny dla wartości ujemnej,
czy nawet zmienić wyświetlaną liczbę na inną liczbę przy zachowaniu tej samej wartości. W tym nagraniu nauczysz się formatowania niestandardowego dla liczb.