Niestandardowe Formatowanie Komórek Excel

Formatowanie komórek Excela w trybie niestandardowym jest sposobem wyświetlana danych w komórce, natomiast niekoniecznie jest wartością tej komórki.
Wartość komórki zawsze wyświetlona będzie w pasku formuły natomiast sposób jej wyświetlenia może być bardzo różny na przykład liczbę 44800,5 możemy wyświetlić jako liczbę całkowitą, liczbę z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, wprowadzić separator tysiąca, wyświetlić tą liczbę jako datę, zmienić jej domyślny kolor dla wartości dodatniej inny dla wartości ujemnej,
czy nawet zmienić wyświetlaną liczbę na inną liczbę przy zachowaniu tej samej wartości. W tym nagraniu nauczysz się formatowania niestandardowego dla liczb.

Formatowanie komórek Excel – niestandardowe liczby całkowite

Aby wyświetlić wartości zaokrąglone do pełnych cyfr wpisujemy:

0 lub #

różnica pomiędzy tymi znakami jest taka, że znak 0 wymusza podanie cyfry zerowej a # nie.

Separator tysiąca

Wyświetlanie odstępu pomiędzy tysiącami wymaga od nas wprowadzenia kodu:

# ###

Możemy te zastosować:

0 000

ale wtedy wymusimy dodanie wartości przed kodem. Najlepszym zastosowaniem jest użycie kodu:

# ##0 

wtedy wymusimy wyświetlanie pierwszej cyfry

Niestandardowe formatowanie komórek zawierających cyfry po przecinku

Aby wyświetlić cyfry po przecinku musimy wprowadzić znak przecinka a po nim dodać 0 lub # – podobnie jak poprzednio # nie wymusza na nas podania cyfry więc zapisana wartość może kończyć się przecinkiem co nie wygląda dobrze, dlatego najlepiej podać ilość miejsc po przecinku za pomocą znaków (dla dwóch miejsc po przecinku):

0,00  

lub (aby wyświetlić 1 lub 2 miejsca po przecinku):

0,0# 

Niestandardowe wartości dodatnie, ujemne, zero i tekst

Formatowanie niestandardowe pozwala nam również na inne formatowanie wartości dodatnich, ujemnych, zera i tekstu.

– służy do tego znacznik średnika który oddziela różne typy danych

– aby zapisać wartości dodatnie jako 1, wartości ujemne jako 2, a zero jako 3 wprowadzamy:

1; 2; 3

– czwartym argumentem jest tekst, który aby wyświetlać wprowadzamy znacznik @

1; 2; 3; @

– aby ukryć wszystkie wartości wprowadzamy kod:

;;;

Dodawanie znaków do wartości

Znaki takie jak – ^ & ( ) przykładowo po zastosowaniu kodu

0!; (-0); ^-0-^

doda wykrzyknik do wartości dodatniej, wartość minusową “złapie” w nawiasy, a wartość zerowa będzie wyglądała tak ^-0-^

Dodawanie niestandardowego tekstu

Do wyświetlanych wartości możemy dodać tekst, za wyjątkiem zł teksty musimy wpisywać w cudzysłowiu np. “kg” ulokowanym bezpośrednio za cyfrą. Przykład:

0"kg";(-0) "kg"

Kolorystyka formatowania niestandardowego

Formatowanie niestandardowe pozwala również na wprowadzenie kolorystyki typów danych. Przykładowo aby wartości dodatnie wyświetlić na zielono, ujemne na czerwono a zero na niebiesko zastosujemy kod:

[zielony] 0"kg"; [czerwony] 0" kg"; [niebieski] 0" kg"

Inne kolory możemy wpisać jako numer np [kolor10] aby zmienić kolor zielony na inny odcień

https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/office/developer/office-2007/cc296089(v=office.12)

Tutaj pobierz plik z tego nagrania:

plik do pobrania

Kurs Excel

Chcesz dobrze nauczyć się Excela ? Nie trać więcej czasu na rzeczy które możesz wykonać jednym kliknięciem. Prawie 10 godzin praktycznej wiedzy, w której przedstawiam najprzydatniejsze możliwości Excela. Wszystkie 72 lekcje wideo oparte są na przykładach podsumowanych w ebooku. Dodatkowo 62 zadania do samodzielnego wykonania.

kurs excel logo

Podobne wpisy