Zamiana PDF na Excel w wersjach 2019, 2016, 2013, 2010 Power Query

W starszych wersjach Excela (innych niż Excel 365) nie mamy możliwości bezpośredniej zmiany pdf na Excel. W tym poradniku przedstawię jak wykonać zamianę PDF na Excel w starszej wersji Excela tj. w wersjach 2019, 2016, 2013, 2010 przy użyciu edytora Power Query.

Zamiana PDF na Excel krok po kroku

Sposób na zmianę PDF na Excel najlepiej przedstawić na przykładzie. Naszym zadaniem będzie pobranie dwóch tabel z pliku PDF z cennikami usług kurierskich standard i usług paletowych ,które ze sobą połączymy za pomocą edytora Power Query tworząc jedną zbiorczą tabelę cenową. Poniżej widoczne są dwie tabele z cenami usług:

Obraz1 3
Obraz2 3

a poniżej znajduje się efekt – połączona tabela załadowana do Excela. Taką tabelę będę mógł zaktualizować jednym kliknięciem jak tylko zmienią się ceny w pliku pdf. Dodam jeszcze, że w pliku pdf znajduje się 17 stron i wiele tabel, my chcemy pobrać tylko dwie tabele.

Obraz3 2

Ten sposób przekształcenia będzie obowiązywał we wszystkich wersjach Excela od 2010 wzwyż. W dalszej części poradnika przedstawię jak krok po kroku wykonać zmianę pdf na Excel.

Zobacz również:

1. Zmiana rozszerzenia PDF do html

Zaczniemy od zmiany rozszerzenia z pdf do html. W tym celu otwieramy plik PDF w Wordzie. Klikamy prawym przyciskiem myszy na pliku PDF (ppm) > Otwórz za pomocą > Wybierz inną aplikację i wybieramy Word a następnie klikamy ok.

Obraz4 2

Word przekonwertował nam plik pdf do pliku tekstowego. Taki plik zapiszemy jako rozszerzenie html. Plik > Zapisz jako z listy rozwijalnej wybieramy „Strona sieci Web”.

Obraz5 2

2. Załadowanie pliku html do edytora Power Query

Jeśli pracujesz w Excelu 2010 lub 2013 musisz najpierw zainstalować dodatek do Excela Power Query, który znajdziesz do pobrania pod tym linkiem:

https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=39379

Po zainstalowaniu dodatek Power Query widoczny będzie w Excelu na nowej karcie Power Query

Pracując w Excelu w wersji 2016, 2019 edytor Power Query wgrany jest domyślnie do Excela i widoczny jest na wstążce Dane sekcja Pobieranie i przekształcania

Teraz gdy mamy już zainstalowany edytor Power Query możemy załadować nasz plik html do modyfikacji w Power Query.

Wybieramy na karcie Dane > Pobierz dane > Z pliku > Ze Skoroszytu

Obraz6 2

Następnie w oknie importu zmieniamy na liście rozwijalnej, że chcemy zobaczyć wszystkie pliki

Obraz8 1

I po wybraniu pliku .html naciskamy na przycisk Importuj

Obraz9 2

Pojawi nam się okno nawigatora z którego musimy wybrać interesujące nas tabele. W zależności od pliku pdf niektóre tabele są opisane a niektóre nie. Jeśli nie możesz odnaleźć tabeli możesz odszukać ją w podglądzie pliku kliknij zakładkę Widok sieci Web [1]. A gdy potrzebujesz załadować kilka tabel tak jak w naszym przykładzie zaznacz Wybierz wiele elementów [2]

Obraz10 1

Zaznaczamy tabele o nazwach „Tabele 1” i „Usługa paletowa” i naciskamy na przycisk Przekształć dane.

3. Połączenie dwóch tabel w jedną w Power Query

Po załadowaniu danych do Edytora Power Query pojawią nam się dwa zapytania o nazwach „Tabele 1” – dla cennika kurierskiego i „Usługa Paletowa” jak sama nazwa wskazuje dla usług paletowych.

Obraz11 1

Aby połączyć te tabele w jedną musimy mieć takie same nazwy nagłówków – obecnie tak nie jest. Powyżej widzimy nagłówki dla cennika kurierskiego a poniżej dla usług paletowych.

Obraz14 1

Najprostszym sposobem byłaby zmiana nazwy nagłówka co możemy wykonać podwójnym kliknięciem w nazwę nagłówka. Ale ja dla celów edukacyjnych pokażę inny sposób.

Najpierw przeniosę nagłówki obu tabel do dolnego wiersza przez co nagłówki zostaną nazwane automatycznie jako Column1 i Column2. Z karty Przekształć wybieram Użyj nagłówków jako pierwszego rzędu.

Obraz15 1

Teraz gdy nagłówki mają takie same nazwy wybieramy polecenie Narzędzia główne > Połącz > Dołącz zapytania > dołącz zapytania jako nowe.

Obraz16 1

W oknie Dołączanie wybieramy dwie nazwy tabel, które mają zostać połączone, jak poniżej:

Obraz17

Po wykonaniu tego zabiegu pojawi mi się kolejne zapytanie o nazwie Dołączanie1 zawierające jedną złączoną tabelę cenową.

Obraz18

Aby ta zbiorcza tabela cenowa była bardziej czytelna dodam jeszcze nową kolumnę w zapytaniach z rodzajem usługi dla tabeli „Tabela 1” – słowo „paczki” a dla tabeli „Usługa paletowa” – słowo „paleta”.

Dla każdej tabeli wybieram Dodaj kolumnę > Kolumna niestandardowa

Obraz19

I w oknie wpisuję =”paczki” i =„paleta” (dla drugiego zapytania)

Obraz20

Nowa kolumna pojawiła się w tabeli dla usług kurierskich i usług paletowych oraz w zapytaniu połączonym. W tym zapytaniu połączonym o nazwie “Dołączanie1” usuniemy jeszcze stare nagłówki odznaczając je na liście filtrowania ,która pojawi się po kliknięciu przycisku obok nazwy kolumny.

Obraz21

Następnie zmienimy nazwy nagłówków poprzez dwukrotne kliknięcie w nazwę nagłówków tj. waga, cena , rodzaj i otrzymamy poniższą tabelę cenową.

Obraz22

4. Zamiana PDF na Excel – załadowanie danych do Excela

Taką gotową tabelę jak powyżej możemy załadować z Power Query do Excela w tym celu wybieram w Power Query Narzędzia główne > Zamknij i załaduj

Obraz23

Tabela, którą zaimportowaliśmy do Excela jest bezpośrednio połączona z plikiem html (utworzonym z pliku pdf). Gdy zmienią nam się ceny w pliku pdf wystarczy, że podmienimy plik html i odświeżymy zapytanie a dane zostaną automatycznie zaktualizowane.

Podsumowanie jak wykonać zamianę PDF na Excel

Zmiana pdf na Excel nie jest zbyt skomplikowana, najwięcej czasu poświęcimy na przekształcenie danych w Power Query. Poniżej przedstawiam całą procedurę w skrócie:

  1. Otwieramy plik PDF w Wordzie i zapisujemy go w rozszerzeniu .html
  2. Po otwarciu pliku Excel ładujemy plik .html do edytora Power Query
  3. Wykonujemy przekształcenia w edytorze Power Query
  4. Ładujemy dane do Excela

Tutaj pobierz plik z tego przykładu:

plik do pobrania

Kurs Power Query

Masz dość monotonnego przekształcania danych w Excelu?

Naucz się ze mną edytora Power Query, który pozwala wykonać automatyczny import i skomplikowane przekształcenia danych do formy jakiej potrzebujesz. Dzięki niemu dane zaimportujesz jednym kliknięciem a Ty zaoszczędzisz swój cenny czas. Prawie 7 godzin praktycznej wiedzy, w której przedstawiam najprzydatniejsze możliwości dodatku Power Query.

kurs Power Query

Podobne wpisy