WYSZUKAJ.PIONOWO w Excelu – Dopasowanie Dokładne i Przybliżone.

Jak wyszukać komórkę w Excelu? Wykorzystaj do tego niezawodną funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO. Funkcja dopuszcza wyszukiwanie wartości w sposób dokładny lub przybliżony. Zobacz, którą metodę wyszukiwania wybrać dla konkretnego przypadku.

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO wyszukuje wartości w pierwszej kolumnie zakresu danych i zwraca wartość ze wskazanej kolumny tego samego zakresu danych. Funkcja składa się z 4 argumentów, przy czym 3 pierwsze są wymagane.

WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana_wartość; tabela_tablica; nr_kolumny; [przeszukiwany_zakres])

  1. szukana_wartość (wymagany) – wartość, która ma zostać znaleziona. Wartość, która ma zostać znaleziona, musi być w pierwszej kolumnie zakresu komórek określonego za pomocą argumentu tabela_tablica.
  2. tabela_tablica (wymagany) – zakres komórek, w których funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO szuka wartości szukana_wartość i wartości zwracanej. Możesz użyć nazwanego zakresu lub tabeli i użyć nazw w argumencie zamiast odwołań do komórek. Pierwsza kolumna w zakresie komórek musi zawierać szukana_wartość. Zakres komórek musi również zawierać zwracaną wartość, którą chcesz znaleźć.
  3. nr_kolumny (wymagany) – numer kolumny (począwszy od 1 dla pierwszej z lewej kolumny w ramach zakresu tabela_tablica) zawierającej wartość zwracaną.
  4. przeszukiwany_zakres – wartość logiczna określająca, czy funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO ma znaleźć dopasowanie przybliżone, czy dokładne:
    • Przybliżone dopasowanie – 1/PRAWDA — powoduje wyszukanie najbliższej wartości przy założeniu, że pierwsza kolumna w tabeli jest posortowana liczbowo lub alfabetycznie. Jeśli nie określisz metody, ta metoda jest stosowana domyślnie.
    • Dokładne dopasowanie – 0/FAŁSZ — powoduje wyszukanie dokładnej wartości w pierwszej kolumnie.

Przykład zastosowania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO z dopasowaniem dokładnym

Zaczniemy od przykładu wyszukiwania dokładnego, które jest najczęściej stosowane.

Na podstawie zakresu z danymi znajdującymi się w zakresie A1:C7 zawierającego nazwy kody i ceny produktu będziemy chcieli wyciągnąć informacje o produktach znajdujących się w kolumnie E czyli dla pralki, lodówki i telewizora.

wyszukaj.pionowo

Aby wyszukać “kod produktu” dla Pralki – w komórce F2 wprowadzamy funkcję:

WYSZUKAJ.PIONOWO(E2; A1:C7;2;FAŁSZ)

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO wyszukuje wartość z komórki E2 (Pralka) w pierwszej kolumnie od lewej dla zakresu A1:C7.

wyszukaj.pionowo

Po wykryciu pierwszej pozycji licząc od góry (znajdującej się w wierszu nr 5) zwraca wartość znajdującą się w drugiej kolumnie zakresu czyli w kolumnie B wartość „k-25”. Czwarty argument funkcji FAŁSZ określa, że szukamy dokładnie słowa „Pralka”

Aby wyszukać cenę produktu musimy zmienić numer kolumny na 3 – ceny znajdują się w kolumnie C

WYSZUKAJ.PIONOWO(E2; A1:C7;3;FAŁSZ)

A po zastosowaniu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO do pozostałych produktów otrzymamy poniższy wynik

wyszukaj.pionowo

TIP: Jeśli chciałbyś zobaczyć jak wykonać automatyczną zmianę numeracji kolumn zobacz: Wyszukaj Pionowo Kilka Wartości – Automatyczne Numerowanie Kolumn

A co w przypadku gdy w przeszukiwanej tablicy będziemy mieli więcej niż jedną wartość?

– funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zwróci nam tylko wynik z pierwszej znalezionej wartości licząc od góry.

Na poniższym przykładzie widzimy, że produkt o nazwie telewizor znajduje się zarówno w drugiej jak i trzeciej kolumnie – WYSZUKAJ.PIONOWO poda nam wartość tylko z drugiej kolumny

wyszukaj.pionowo

A co w przypadku gdy funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO nie znajdzie przeszukiwanej wartości?

Jeśli w wyszukiwanym zakresie nie będzie szukanej wartości funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zwróci błąd wartości niedostępnej #N/D.

wyszukaj.pionowo

Tutaj jeśli zmienimy 4 argument funkcji na PRAWDA (wyszukiwanie przybliżone) to funkcja nie zwróci nam błędu, ale w tym przypadku zastosowanie tej opcji nie miało by sensu. Poniżej zobacz praktyczny sposób zastosowania wyszukiwania przybliżonego.

Przykład zastosowania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO z dopasowaniem przybliżonym

Drugi przykład przedstawia nam jak automatycznie przypisać wartości rabatu udzielanego w zależności od wielkości zamówienia.

W kolumnie A mamy limit wartości zamówienia po przekroczeniu, którego przypisujemy wartość rabatu znajdującego się w kolumnie B.

Wartość zamówienia klienta znajduje się w komórce D2 tj. 250 zł a w komórce E2 będziemy chcieli automatycznie uzyskać wartości rabatu dla tego zamówienia.

wyszukaj.pionowo

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO którą wprowadzimy w komórkę E2 będzie wyglądała następująco:

WYSZUKAJ.PIONOWO(D2; A1:B9;2;PRAWDA)

Funkcja szuka wartość 250 zł w kolumnie A jak widzisz takiej wartości nie ma (dla wyszukiwania dokładnego – FAŁSZ otrzymalibyśmy błąd #N/D), z racji tego, że wybraliśmy opcję wyszukiwania przybliżonego funkcja będzie chciała odnaleźć wartość najbardziej zbliżoną do szukanej.

wyszukaj.pionowo

Wynikiem tej funkcji jest rabat w wysokości 4% odpowiadający kwocie 200 zł.

wyszukaj.pionowo

Jeśli wprowadzimy wartość identyczną z szukaną to wynik będzie odpowiadał tej wartości przykładowo 400 zł – rabat 5%.

wyszukaj.pionowo

Podczas stosowania wyszukiwania przybliżonego funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO istotne jest ułożenie wartości w kolejności rosnącej, ponieważ Excel przeszukuje zakres wartości od góry do dołu i zwraca ostatni wiersz który jest mniejszy lub równy szukanej wartości.

Zobacz też jak wyszukać wartości na przecięciu wiersza i kolumny za pomocą funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ  

Tutaj pobierz plik do tego ćwiczenia:

plik do pobrania

Kurs Excel

Chcesz dobrze nauczyć się Excela ? Nie trać więcej czasu na rzeczy które możesz wykonać jednym kliknięciem. Prawie 10 godzin praktycznej wiedzy, w której przedstawiam najprzydatniejsze możliwości Excela. Wszystkie 72 lekcje wideo oparte są na przykładach podsumowanych w ebooku. Dodatkowo 62 zadania do samodzielnego wykonania.

kurs excel logo

Podobne wpisy