Funkcja INDEKS i PODAJ.POZYCJE w Excelu

Funkcja INDEKS w Excelu podaje wartości na przecięciu wskazanego wiersza i kolumny. W tym artykule przedstawię przykład zastosowania samej funkcji INDEKS oraz bardzo często używanego połączenia jej z funkcją PODAJ.POZYCJĘ. Takie połączenie funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ pozwala nam na wyszukiwanie na podstawie dwóch warunków. Na koniec przedstawię drugi wariant funkcji INDEKS.

Funkcja INDEKS podstawy

Funkcja INDEKS zwraca wartość na przecięciu określonego wiersza i kolumny w podanym zakresie komórek. Funkcja składa się z 3 argumentów przy czym 2 są wymagane

INDEKS(tablica, numer_wiersza, [numer_kolumny])

 • tablica (wymagana) – zakres komórek lub tablica.
 • numer_wiersza (wymagany –  chyba, że podany jest argument numer_kolumny) – wybiera wiersz w tablicy, z którego ma zostać zwrócona wartość.
 • numer_kolumny (wymagany gdy nie podano argumentu numer_wiersza) – wybiera kolumnę w tablicy, z której ma zostać zwrócona wartość.

Funkcja INDEKS występuje też w drugim wariancie o czym opowiem w dalszej części artykułu

Przykład zastosowania funkcji INDEKS w Excelu

Działanie funkcji INDEKS przedstawię na poniższym przykładzie:

Po stronie lewej mamy białą tabelę z cenami różnych typów i wielkości opon samochodowych.

Po stronie prawej w tabeli niebieskiej chcielibyśmy uzyskać ceny dla produktów np. w komórce G2 dla opon zimowych o średnicy 17’’

funkcja indeks i podaj pozycje Excel

Wobec tego w komórce G2 wprowadzamy funkcję:

INDEKS(A1:C6;4;3)

 • pierwszym argumentem funkcji jest tablica czyli zakres komórek od A1 do C6
 • drugi argument to numer wiersza – średnica 17’’ występuje w 4 wierszu zakresu A1:C6
 • trzeci argument to numer kolumny – opony zimowe znajdują się w 3 kolumnie zakresu A1:C6
funkcja indeks i podaj pozycje Excel

A wynikiem tej funkcji jest wartość 215 zł.

Wiemy już jak działa funkcja INDEKS, w dalszej części artykułu pokażę jak ją zmodyfikować aby automatycznie pobierała numer wiersza i kolumny z danych. Do tego potrzebujemy poznać funkcję PODAJ.POZYCJĘ

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ podstawy

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ zwraca pozycję (numer) wyszukiwanego elementu w zakresie komórek

PODAJ.POZYCJĘ(szukana_wartość;przeszukiwana_tablica;[typ_porównania])

 • szukana_wartość (wymagany) – wartość, którą chcesz odnaleźć w przeszukiwanym zakresie danych
 • przeszukiwana_tablica (wymagany) – zakres komórek, który zostanie przeszukiwany
 • typ_porównania – jest liczbą -1, 0 lub 1. Argument określa sposób dopasowania wartościami w zakresie danych. Wartość domyślna tego argumentu to 1. Gdy typ porównania równy jest:
  • 1 –  funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajdzie największą wartość, która jest mniejsza lub równa szukanej wartości . Wartości w przeszukiwanym zakresie danych muszą być uporządkowane w kolejności rosnącej
  • 0 – funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajdzie pierwszą wartość, która jest dokładnie równa szukanej wartości. W tym przypadku wartości w zakresie danych mogą być ułożone w dowolnej kolejności.
  • -1 – funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajdzie najmniejszą wartość, która jest większa lub równa szukanej wartości . Wartości w przeszukiwanym zakresie danych muszą być uporządkowane w kolejności malejącej.

Jeśli wyszukiwanie za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ zakończy się niepowodzeniem, zwracana jest wartość błędu #N/D!.

Przykład zastosowania funkcji PODAJ.POZYCJĘ

Na podstawie zakresu z datami A1:A12 chcemy podać pozycję, na której znajduje się data 21.06.2021r. Pozycję tą podamy w niebieskiej komórce E2

funkcja indeks i podaj pozycje Excel

W komórce E2 Wprowadzamy funkcję PODAJ.POZYCJĘ z trzeba argumentami:

=PODAJ.POZYCJĘ(D2;A1:A12;0)

 • D2 – wskazuje szukaną datę (21.06.2021)
 • A1:A12 – jest przeszukiwanym zakresem danych
 • 0 – oznacza, że szukamy w zakresie dokładnie takiej daty
funkcja indeks i podaj pozycje Excel

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ zwróciła nam wynik 10, który mówi o tym że szukana wartość występuje na 10 pozycji w całym zakresie danych.

funkcja indeks i podaj pozycje Excel

Dla drugiej daty (23.07.2021) funkcja zwróci nam błąd, ponieważ taka data nie występuje. Ale możemy wyszukać datę najbardziej zbliżoną od góry lub od dołu. O tym jak to zrobić przeczytasz w kolejnym dziale.

TIP: Funkcję PODAJ.POZYCJĘ możesz zastosować też do wyszukiwania tekstu ale pamiętaj, że nie rozróżnia ona wielkich i małych liter.

PODAJ.POZYCJĘ z wyszukiwaniem najbliższej wartości

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ pozwala też na wyszukiwanie najbardziej zbliżonej wartości. Przedstawię to na przykładzie:

Po lewej stronie ułożyłem daty w kolejności od najstarszej do najnowszej, (tym razem data 21.06.2021 znajduje się na 5 pozycji).

W niebieskiej komórce E3 (odpowiadającej dacie 23.07.0221) wprowadzam funkcję:

=PODAJ.POZYCJĘ(D3;A1:12;1)

 • D3 – wskazanie wartości tj. data 23.07.2021
 • A1:A12 – przeszukiwany zakres dat ułożony w kolejności od najstarszej do najnowszej
 • 1 – oznacza, że szukamy daty mniejszej niż 23.07.2021

TIP: Excel traktuje daty w Excelu jako liczby, w tym przykładzie – liczby ułożone są w kolejności od najmniejszej do największej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o datach w Excelu zobacz artykuł na Data w Excelu, Funkcja Dziś, Formatowanie Daty.

Wynikiem funkcji jest 7, jest to pozycja odpowiadająca dacie najbardziej zbliżonej ale mniejszej od daty 23.07.2021

funkcja indeks i podaj pozycje Excel

Jeśli chcielibyśmy odnaleźć datę najbardziej zbliżoną do 23.07.2021 ale większą od niej – w trzecim argumencie funkcji PODAJ.POZYCJĘ wpisujemy -1 a funkcja przybiera postać:

funkcja indeks i podaj pozycje Excel

W tym przypadku zakres dat musi być ułożony w kolejności od najnowszych do najstarszych.

Funkcja zwróci wartość 6 – jest to pozycja najbardziej zbliżona większa od daty 23.07.2021

funkcja indeks i podaj pozycje Excel

Zastosowanie funkcji Indeks i Podaj Pozycję w Excelu

Wracamy do naszego początkowego przykładu wyszukiwania rodzaju opon na podstawie cennika. Nauczyliśmy się jak działa funkcja INDEKS. Numer wiersza i kolumny wprowadziliśmy ręcznie – teraz zmodyfikujemy tą funkcję tak aby numer wiersza (średnica 17’’ – pozycja 4) i kolumny (opony zimowe – kolumna 3) wyszukać funkcją PODAJ.POZYCJĘ.

funkcja indeks i podaj pozycje Excel

Komórkę G2 zmodyfikujemy do takiej postaci:

funkcja indeks i podaj pozycje Excel

Funkcja INDEKS składa się z trzech argumentów:

 • A1:C6 – Przeszukiwany zakres komórek danych (cennik opon)
 • PODAJ.POZYCJĘ(E2;A1:A6;0) – wynik funkcji PODAJ.POZYCJĘ wynosi 4
  • Średnica 17’’ znajduje się na 4 pozycji zakresu komórek A1:A6
 • PODAJ.POZYCJĘ(F2;A1:C3;0) – wynik funkcji PODAJ.POZYCJĘ wynosi 3
  • Słowo „zimowe” znajduje się na 3 pozycji zakresu A1:C3

Aby przekopiować komórki dla pozostałych wartości musimy zablokować zakresy danych i funkcja przybiera poniższą postać:

funkcja indeks i podaj pozycje Excel

Więcej o tym jak działa blokowanie komórek znajdziesz w artykule Jak zablokować komórkę w Excelu. Znak $ w Formułach

I wynik połączenia funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ przedstawia się następująco:

funkcja indeks i podaj pozycje Excel

Drugi wariant funkcji INDEKS w Excelu

Drugi wariant funkcji INDEKS zwraca odwołanie do komórki lezącej na przecięciu określonego wiersza i kolumny. Jeśli odwołanie zawiera nieprzylegające obszary, można wybrać obszar, który ma zostać uwzględniony. Funkcja składa się z 4 argumentów przy czym 3 są wymagane.

INDEKS(odwołanie;nr_wiersza;[nr_kolumny];[nr_obszaru])

 • odwołanie (wymagane). Odwołanie do co najmniej jednego zakresu komórek.
  • Jeśli odwołanie dotyczy nieprzylegających zakresów, należy je ująć w nawiasy.
  • Jeśli każdy obszar w argumencie odwołanie zawiera tylko jeden wiersz lub kolumnę, to odpowiednio argumenty nr_wiersza lub nr_kolumny są opcjonalne.
 • numer_wiersza (wymagany –  chyba, że podany jest argument numer_kolumny) – wybiera wiersz w tablicy, z którego ma zostać zwrócona wartość.
 • numer_kolumny (wymagany gdy nie podano argumentu numer_wiersza) – wybiera kolumnę w tablicy, z której ma zostać zwrócona wartość.
 • nr_obszaru – określa zakres w odwołaniu, z którego zostanie zwrócone przecięcie argumentów nr_wiersza i nr_kolumny. Pierwszy zaznaczony lub wprowadzony obszar ma numer 1, drugi obszar ma numer 2 itd.

Przykład zastosowania drugiego wariant funkcji INDEKS w Excelu

Nawiązując do przykładu z cennikiem opon. Tym razem dochodzi kolejny argument jakim jest producent. Mamy tutaj cennik dla opon fulida oraz kromoran o różnych średnicach i rodzajach.

funkcja indeks i podaj pozycje Excel

W tym przypadku świetnie sprawdzi się drugi wariant funkcji INDEKS

Funkcję wprowadzamy w komórce H2 i chcemy poznać cenę opon zimowych marki „fulida” o średnicy 17’’. Funkcja przybiera taką postać:

funkcja indeks i podaj pozycje Excel
funkcja indeks i podaj pozycje Excel

Funkcja INDEKS jest zbudowana z 4 argumentów:

 • (A2:C7;A10:C15) – pierwszym argumentem są dwa zakresy danych pierwszy dla opon „fulida” a drugi dla „kromoran” zakresy muszą być ujęte w nawias i przedzielone średnikiem „;”. W tym przykładzie istotne jest aby oba cenniki miały takie same wymiary, nazwy nagłówków i wierszy.
 • PODAJ.POZYCJĘ(F2;A2:A7;0) – drugi argument czyli numer wiersza dla średnicy 17’’ – argument zwróci liczbę 4 ponieważ ta liczba jest na czwartej pozycji zakresu A2:A7.
 • PODAJ.POZYCJĘ(G2;A2:C2;0) – trzeci argument przeszukuje zakres A2:C2 w poszukiwaniu słowa „zimowe” i zwróci liczbę 3
 • JEŻELI(E2=”fulida”;1;2) – czwarty argument funkcja JEŻELI sprawdza z którego obszaru chcemy pobrać cenę. W naszym przykładzie poszukujemy marki „fulida” więc test logiczny funkcji JEŻELI jest prawdziwy i zwrócona zostanie wartość 1. Więcej o funkcji JEŻELI dowiesz się z artykułu Funkcja JEŻELI Excel – Jeżeli z funkcjami ORAZ i LUB
funkcja indeks i podaj pozycje Excel

Po zablokowaniu zakresów danych, możemy przekopiować funkcję dla innych pozycji i otrzymamy poniższy wynik.

Na czerwono zaznaczyłem inną pozycję do weryfikacji poprawności

funkcja indeks i podaj pozycje Excel

UWAGA! W poniższym pliku dołączyłem ciekawe zadanie do zastosowania funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ do samodzielnego wykonania.

Tutaj pobierz plik do tego ćwiczenia:

W pliku dołączyłem zadanie do samodzielnego wykonania.

plik do pobrania

Kurs Excel

Chcesz dobrze nauczyć się Excela ? Nie trać więcej czasu na rzeczy które możesz wykonać jednym kliknięciem. Prawie 10 godzin praktycznej wiedzy, w której przedstawiam najprzydatniejsze możliwości Excela. Wszystkie 72 lekcje wideo oparte są na przykładach podsumowanych w ebooku. Dodatkowo 62 zadania do samodzielnego wykonania.

kurs excel logo

Podobne wpisy