Lekcja 12 – Data w Excelu, Funkcja DZIŚ(), Funkcja TEKST(), Formatowanie Daty.

Niewiele osób wie, że data w Excelu może być wyświetlona na wiele sposobów. W tym poradniku omówię, jak wprowadzić datę w Excelu w postaci stałej i zmiennej dzięki funkcji DZIŚ(). Pokażę też typy formatowania i prezentacji daty w komórce Excela, do czego przydatna nam będzie funkcja TEKST().

Słaba jakość filmu ? Wybierz Ustawienia “koło zębate” i ustaw rozdzielczość 1080p (HD)

  1. Data w Excelu – jak wprowadzić aktualną datę
  2. Funkcja TEKST niezbędna przy formatowaniu daty w Excelu
  3. Przykład niestandardowego wyświetlenia daty w Excelu
  4. Jak wprowadzić w Excelu przyszłą datę licząc od dziś

Data w Excelu – jak wprowadzić aktualną datę

Data w Excelu może zostać wprowadzona zarówno w postaci stałej, jak i zmiennej, która będzie przedstawiała datę po każdorazowym otwarciu skoroszytu i odświeżeniu danych.

Aby wprowadzić datę w postaci stałej, kliknij komórkę, w której ma pojawić się data, a następnie jednocześnie wciśnij skrót klawiszowy Ctrl + ;

Obraz1 1

spowoduje to automatyczne wprowadzenie w komórce aktualnej daty

Obraz2 1

Data w Excelu w postaci zmiennej wymaga zastosowania funkcji DZIŚ().

Funkcja DZIŚ() zwraca liczbę kolejną bieżącej daty. Liczba kolejna to kod daty-czasu używany przez program Microsoft Excel do obliczeń daty i czasu. Funkcja DZIŚ jest przydatna, gdy w arkuszu ma być wyświetlana bieżąca data, niezależnie od tego, kiedy skoroszyt zostanie otwarty. W składni funkcji DZIŚ nie występują żadne argumenty.

Funkcja TEKST niezbędna przy formatowaniu daty w Excelu

Funkcja TEKST() umożliwia zmianę sposobu wyświetlania liczby przez zastosowanie w niej formatowania za pomocą kodów formatów. Jest to przydatne w sytuacjach, w których chcesz wyświetlić liczby w bardziej czytelnym formacie lub połączyć liczby z tekstem lub symbolami.

=TEKST(wartość, którą chcesz sformatować; “Kod formatu, który chcesz zastosować”)

Funkcja składa się z dwóch argumentów:

  • wartość, którą chcesz sformatować – dowolna liczba, data lub czas;
  • “Kod formatu, który chcesz zastosować” – argument przedstawiający sposób prezentacji liczby. Ten argument jest przedstawiony w cudzysłowiu.

Zobaczmy, jakie zatem kody formatu daty, możemy zastosować w tej funkcji. Zaznacz komórkę z datą i otwórz formatowanie komórki. Najszybszym sposobem jest użycie skrótu klawiszowego CTRL+1

Otworzy się okno formatowania komórek, w którym w zakładce Liczby wybierz kategorię Data i bezpośrednio przejdź do kategorii Niestandardowe.

Obraz3 1

W oknie Typ pojawią się różne typy formatowania daty. Po najechaniu na typ przedstawiony zostaje przykład daty.

Obraz4 1

Zaznaczmy zatem typ dd.mm.rrr jak łatwo się domyślić litera:

  • d — oznacza dzień,
  • m — oznacza miesiąc,
  • r — oznacza rok.

Liczba liter w konstrukcji daty wpływa na sposób jej wyświetlana. Przykładowo jeśli:

  1. w konstrukcji daty wprowadzimy jedno d, dzień miesiąca w dacie będzie wyświetlał się jako pojedyncza cyfa niepoprzedzona zerem w przykładzie 4.
Obraz5 1

Jeśli dodamy drugą literę d czyli typ będzie wyglądał tak dd to liczba zostanie zapisana jako 04.

2. w konstrukcji daty wprowadzimy ddd, dzień miesiąca w dacie będzie wyświetlał słownie jako dzień tygodnia w skrócie.

Obraz6 1

3. w konstrukcji daty wprowadzimy dddd, dzień miesiąca w dacie będzie wyświetlał w pełni słownie jako dzień tygodnia.

Obraz7 1

Podobna zasada obowiązuje w przypadku miesiąca i roku, który również może być wyświetlany w formie cyfry poprzedzonej lub niepoprzedzonej zerem, słownej w skrócie lub pełnej.

Np. dla daty 04.12.2021

Miesiąc będzie przedstawiony następująco:

m — 12 (w przypadku miesiąca luty wyświetlałoby się 2)

mm — 12 (w przypadku miesiąca luty wyświetlałoby się 02)

mmm – gru

mmmm — grudzień

a rok:

r lub rr – 21

rrr lub rrrr – 2021

Kurs Excel

Chcesz dobrze nauczyć się Excela ? Nie trać więcej czasu na rzeczy które możesz wykonać jednym kliknięciem. Prawie 10 godzin praktycznej wiedzy, w której przedstawiam najprzydatniejsze możliwości Excela. Wszystkie 72 lekcje wideo oparte są na przykładach podsumowanych w ebooku. Dodatkowo 62 zadania do samodzielnego wykonania.

kurs excel logo

Przykład niestandardowego wyświetlenia daty w Excelu

W przykładzie pierwszym będziemy chcieli wyświetlić datę w postaci „Dziś jest sobota 04/12/2021”.

Aby wyświetlić datę w takim formacie, zastosujemy Operator łączenia teksty „&” oraz przed chwilą poznaną funkcję TEKST().

Operatory określają typ operacji wykonywanych na elementach formuły. Obliczenia są w domyślnej kolejności, ale tę kolejność można zmienić przy użyciu nawiasów. Operator łączenia tekstów polega na zastosowaniu ciągu “i” (&) do łączenia (łączenia) jednego lub kilku ciągów tekstowych w celu uzyskania pojedynczego fragmentu tekstu.

Przejdźmy zatem do zadania:

W komórce wprowadzam formułę składającą się z dwóch części — stałej ”Dziś jest ” i zmiennej daty (odwołanie do komórki H8 zaznaczonej poniżej na niebiesko), którą zamieniłem na test TEKST(H8;””) obie części połączyłem operatorem łączenia tekstu & jak poniżej:

Obraz8 1

Po zatwierdzeniu formuły uzyskałem taki efekt – data w ogóle nie została wyświetlona, bo drugi argument funkcji tekst jest pusty (podwójny apostrof – ””)

Obraz9 1

Otwórzmy teraz formatowanie komórki z tekstem, aby napisać typ formatu, który wkleimy jako drugi argument funkcji TEKST(), czyli typ formatowania.

Nasz typ formatowania będzie prezentował się następująco: dddd dd/mm/rrrr przykład przedstawia wyświetlenie tej daty w takim formacie jak potrzebujemy

Obraz10 1

Przekopiujemy zatem ten typ formatowania, który następnie wkleimy do funkcji TEKST w podwójnym cudzysłowie

Obraz11 1

Po zatwierdzeniu funkcji otrzymaliśmy pożądany efekt

Obraz12 1

Jak wprowadzić w Excelu przyszłą datę licząc od dziś

Odpowiedz na pytanie postawione w nagłówku przedstawię na przykładzie. Będę chciał wyświetlić datę za tydzień od dnia dzisiejszego, w postaci „Za tydzień będzie sobota 11 grudzień 21”.

Należy zwrócić uwagę na to, że Excel przechowuje daty, jako uporządkowane liczby kolejne zaczynając od 1 stycznia 1900 r. Ta data jest traktowana jako liczba 1, każdy kolejny dzień licząc od tej daty, jest liczbą kolejną i tak np. data 1 stycznia 2008 r. jest liczbą nr 39448.

Każdą datę późniejszą od 1 stycznia 1900 roku możemy zamienić na liczbę, zmieniając jej formatowanie, tj. zaznacz komórkę z datę, a następnie wybierz polecenie Narzędzia główne > Formatowanie > Liczbowe

Obraz13 1

Data 04.12.2021 została przedstawiona jako liczba 44534 (jest to liczba dni od 1 stycznia 1900 roku)

Obraz14 1

Mając świadomość tego, że Excel przechowuje daty w formie liczbowej, aby uzyskać datę, jaka będzie za tydzień od dziś, dodaj liczbę 7, wprowadzając prostą formułę

=(H8+7)

Obraz15 1

Teraz tę liczbę zamienimy z powrotem na datę — Narzędzia główne > Formatowanie > Data krótka

Obraz16 1

Po wykonaniu tej operacji Excel zwróci datę 11.12.2021.

Aby data wyświetlała się w sposób, jaki przedstawiłem na wstępie tego działu, ponownie zastosujemy formułę łączącą stały tekst ”Za tydzień będzie ” ze zmienną przyszłej daty w niestandardowym formacie TEKST(l8;”dddd dd.mmmm.rr”)

Obraz17 1

Po zatwierdzeniu przyszła data w Excelu będzie przedstawiać się jak poniżej.

Obraz18 1

Kurs Excel

Chcesz dobrze nauczyć się Excela ? Nie trać więcej czasu na rzeczy które możesz wykonać jednym kliknięciem. Prawie 10 godzin praktycznej wiedzy, w której przedstawiam najprzydatniejsze możliwości Excela. Wszystkie 72 lekcje wideo oparte są na przykładach podsumowanych w ebooku. Dodatkowo 62 zadania do samodzielnego wykonania.

kurs excel logo

Podobne wpisy