FORMATOWANIE WARUNKOWE

Niestandardowe Formatowanie Komórek Excel

Niestandardowe Formatowanie Komórek Excel

Formatowanie komórek Excela w trybie niestandardowym jest sposobem wyświetlana danych w komórce, natomiast niekoniecznie jest wartością tej komórki.
Wartość komórki zawsze wyświetlona będzie w pasku formuły natomiast sposób jej wyświetlenia może być bardzo różny na przykład liczbę 44800,5 możemy wyświetlić jako liczbę całkowitą, liczbę z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, wprowadzić separator tysiąca, wyświetlić tą liczbę jako datę, zmienić jej domyślny kolor dla wartości dodatniej inny dla wartości ujemnej,
czy nawet zmienić wyświetlaną liczbę na inną liczbę przy zachowaniu tej samej wartości. W tym nagraniu nauczysz się formatowania niestandardowego dla liczb.

Excel Duplikaty w Dwóch Kolumnach – Jak Znaleźć Duplikaty w Excel

Excel Duplikaty w Dwóch Kolumnach – Jak Znaleźć Duplikaty w Excel

W tym nagraniu pokazuję jak znaleźć duplikaty w dwóch kolumnach, oraz jak zablokować duplikaty dla wielu kolumn. Zastosowana w filmie formuła Licz.warunki(), liczy duplikaty dla wskazanego zakresu i zaznacza powtarzające się dane w Excelu.

Dzięki wprowadzeniu formatowania warunkowego dla minimum dwóch warunków możemy sprawdzić ile jest duplikatów w wielu kolumnach, takie duplikaty możemy oznaczyć, lub usunąć po po sprawdzeniu.

Wyszukiwanie duplikatów w Excelu jest proste, bardziej skomplikowane jest podświetlenie tylko drugiego wystąpienia duplikatu dla wskazanych kryteriów.

Film przedstawia też sposób na to jak zablokować duplikaty dla wielu kolumn i wyświetlić informację o pojawieniu się duplikatu np. na dwóch kolumnach.

Jeśli standardowe zaznaczenie duplikatów nie działa tobie poprawie, obejżyj ten film powinien pomóc rozwiązać problem ze znalezieniem i oznaczeniem duplikatów dla wielu kolumn.

Jak Znaleźć Duplikaty w Excelu. Jak Zaznaczyć Duplikaty.

Jak Znaleźć Duplikaty w Excelu. Jak Zaznaczyć Duplikaty.

Jak znaleźć duplikaty w Excelu w szybki i prosty sposób? Duplikaty danych w Excelu to komórki, które zawierają takie same wartości (liczby, daty, tekst), jak inne komórki. Zazwyczaj znajdują się one w tej samej kolumnie lub tabeli. Niekiedy ich występowanie niekorzystnie wpływa na czytelność danych i możliwość ich analizy, dlatego w tym artykule omawiam, jak znaleźć duplikaty w Excelu, wykorzystując do tego gotowe formuły i funkcje do zaznaczenia powtórek w Excelu. Z artykułu dowiesz się również, jak zablokować możliwość wpisywania w arkuszu powtórzonych wartości oraz jak wprowadzić informacje o pojawieniu się duplikatów.