Excel Kurs Walut NBP – Jak Zaimportować i Wykonać Przewalutowanie.

W jaki sposób przeliczyć kurs dowolnej waluty np. dolara czy euro na złotówki. Pokażę wam jak można szybko zaimportować kursy walut NBP z całego roku i na ich podstawie przeliczyć wartości na złotówki. Następnie zaprezentuję jak pobrać kurs z dnia poprzedzającego, który jest potrzebny podczas obliczenia podatku od zysków z zagranicznych akcji.

  1. Jak pobrać i zaimportować archiwalne kursy walut NBP do Excela.
  2. Jak dokonać przewalutowania z dnia transakcji.
  3. jak dokonać przewalutowania z dnia poprzedzającego tzw. D-1.
  4. Plik excel do importu kursu walut

Pobranie kursu walut ze strony NBP i zaimportowanie do Excela

Na podstawie wykresu przedstawiającego dokonane transakcje zakupu i sprzedaży akcji zagranicznych, chcemy zamienić wartości wyrażone w dolarach na złotówki, po średnim kursie NBP z tego dnia. Tworzymy kolumny o nazwie kurs oraz wartość w złotówkach.

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 1

Otwieramy przeglądarkę internetową i wpisujemy „nbp kursy walut csv”, w wynikach wyszukiwania wybieramy pierwszą pozycję, link do archiwum kursów nbp. Na stronie wybieramy plik csv 2021, pobieramy plik

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 2

Następnie przechodzimy w Excelu do karty Dane – Pobierz dane z pliku tekstowego/CSV i wybieramy plik, który pobraliśmy ze strony NBP.

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 3

Otworzy się okno importowania w którym wybieramy Przekształć dane.

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 4

Otworzy nam się edytor Power Query, w którym usuwamy krok Zmieniono typ.

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 5

Mamy tutaj wartości kursów dla wszystkich dni roboczych. W pierwszej kolumnie mamy daty, następnie kolumny zawierające poszczególne kursy walut, ostatnie 3 kolumny zawierają niepotrzebne dane – zaznaczamy je i wybieramy polecenie Usuń kolumny.

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 6

Opis walut w pierwszym wierszu też jest niepotrzebny wybieramy Usuń wiersze – Usuwanie pierwszych wierszy, w oknie dialogowym wpisujemy 1.

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 9

W nagłówkach przed nazwą waluty występuje “1” chcielibyśmy ją usunąć, więc najprostszym będzie zamiana tego nagłówka z wierszem 256 gdzie mamy tylko nazwę waluty.

Przechodzimy do karty Przekształć i wybieramy Odwróć wiersze.

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 13

Następnie musimy usunąć dwa pierwsze wiersze wybieramy Usuń wiersze – Usuń pierwsze wiersze oraz usuniemy wiesz pusty Usuń wiersze – Usuń puste wiersze.

Z górnego narożnika zakresu danych power query klikamy ikonę tabeli i z listy rozwijalnej wybieramy Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków.

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 14

Tym samym pierwszy wiersz wskoczył do nagłówków a edytor power query zamienił typy danych na liczbę dziesiętną, w pierwszej kolumnie zmienimy Typ danych na Datę (zamień bieżącą).

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 15

Zmienimy jeszcze nazwę tej kolumny na data. Teraz mamy już dane gotowe do zaimportowania do Excela, wybieramy Zamknij i załaduj do.

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 16

Kurs Power Query

Naucz się ze mną edytora Power Query, który pozwala wykonać automatyczny import i skomplikowane przekształcenia danych do formy jakiej potrzebujesz. Dzięki niemu dane zaimportujesz jednym kliknięciem a Ty zaoszczędzisz swój cenny czas. Prawie 7 godzin praktycznej wiedzy, w której przedstawiam najprzydatniejsze możliwości dodatku Power Query.

kurs Power Query

Przeliczenie wartości po kursie walut NBP dla tego samego dnia.

Dane zostały załadowane w formie tabeli (więcej o tabelach znajdziesz w tym artykule Zastosowanie Tabel, Jak Zrobić Tabelę w Excelu, Edycja Tabeli). Zmienimy nazwę tabeli na “kursy”, zmienimy nazwę arkusza na “kursy”. Przechodzimy do arkusza w którym chcemy znaleźć kursy walut dla poszczególnych dni, wykorzystamy do tego funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO().

💢 Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tej funkcji przejdź do artykułu zastosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

Jako pierwszy argument funkcji podajemy szukaną wartość czyli datę. Drugim argumentem funkcji jest tabela z kursami walut – zaznaczamy wszystkie wartości z pominięciem nagłówków. Trzecim argumentem funkcji jest numer kolumny czyli 3 – dla dolara amerykańskiego i ostatnim argumentem funkcji jest FAŁSZ – wyszukiwanie dokładne. Następnie przeciągamy powstałą formułę dla pozostałych pozycji.

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 17

Formuła powinna teraz prawidłowo zwracać wartości dla kursów, przykładowo kurs dolara dla 16 grudnia powinien wynosić 4,0938 zł.

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 18

Pozostaje nam jeszcze wprowadzić wartość w złotówkach. W pasek formuły excela wpisujemy funkcję ZAOKR() zaokrąglającą wartość do dwóch miejsc po przecinku.

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 19

Przeliczenie wartości po kursie walut NBP dla dnia poprzedzającego (D-1).

 W dalszej części pokażę, jak przeliczyć wartości po kursie z dnia poprzedzającego zawarcie transakcji D-1 (należy pamiętać że kursy NBP podawane są tylko dla dni roboczych).

Dla takiego samego zakresu co we wcześniejszym przykładzie utworzymy tabelę – wybieramy kartę Wstawianie-Tabela (moja tabela nagłówki).

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 20

 W kolumnie kurs wykorzystamy funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO() z dopasowaniem przybliżonym. Podajemy pierwszy argument Data – 1. Drugi argument to jest tabela którą nazwaliśmy „kursy”; trzeci argument numer indeksu kolumny który będziemy chcieli zwracać czyli 3 – dla dolara, i jako czwarty argument podajemy PRAWDA – dopasowanie przybliżone.

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 21

Dla funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() z zastosowaniem dopasowania przybliżonego kursy muszą być ułożone według kolejności rosnącej, więc przechodzimy do arkusza kursy i wykonamy sortowanie od najstarszych do najnowszych.

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 22

Kursy podane są teraz prawidłowo. Dla sprawdzenia wprowadzimy jeszcze numer dnia tygodnia do tego zastosujemy funkcję DZIEŃ.TYG(), pierwszym argumentem funkcji jest data a w drugim podajemy 2, wtedy jedynki to są poniedziałki i zobaczymy czy dla nich podawane będą kursy piątkowe.

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 23

Przykładowo dla 27.12.2021 r. zwracany jest kurs dolara z 24.12.2021 r. czyli 4.0785 zł.

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 24

Na koniec pozostaje nam wyliczyć wartość w złotówkach, którą zaokrąglimy do dwóch miejsc po przecinku

Jak przeliczyc walute dla kursu NBP 25

I teraz wiemy już w jaki sposób możemy przekształcić wartości wyrażone w innej walucie na złotówki. Poniżej znajduje się do pobrania plik Excel na którym pracowałem. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się jak przekształcić wartości wyrażone w kilku walutach naraz przejdź do poradnika Jak przeliczyć wiele walut według kursu NBP w Excelu.

Plik do pobrania

plik do pobrania

Kurs Excel

Chcesz dobrze nauczyć się Excela ? Nie trać więcej czasu na rzeczy które możesz wykonać jednym kliknięciem. Prawie 10 godzin praktycznej wiedzy, w której przedstawiam najprzydatniejsze możliwości Excela. Wszystkie 72 lekcje wideo oparte są na przykładach podsumowanych w ebooku. Dodatkowo 62 zadania do samodzielnego wykonania.

kurs excel logo

Podobne wpisy